06.06.2008 11:12    

meteyus
alıntı: ehya nın hazırlamış olduğu lispe ufak ilaveler yaparak, yeni bir versyon çıkardık !

(defun c:hnodegis ()
(setq num_harf nil)
(setq tc_num (getint " Birinci Numara:"))

(setq num_harf (getstring "\nNumara'nın önüne yazılacak text?:"))
(if(= num_harf nil)(setq num_harf ""))
(if (= tc_num nil)
(progn)
(progn
(setvar "errno" 0)
(setq tc_num_uy tc_num)
(setq tc_ent nil)
(while (= tc_ent nil)
(initget "C")
(setq tc_ent (entsel "
Yazıyı Seç / Cıkış:"))
(if (= tc_ent nil)
(progn
(if (= (getvar "errno") 0)
(progn
(setq tc_ent nil)
(setvar "errno" 0)
)
)
(if (= (getvar "errno") 52)
(progn
(setq tc_ent t)
(setvar "errno" 0)
)
)
)
(progn
(setq tc_tan (cdr (assoc 0 (entget (car tc_ent)))))
(if (/= tc_tan "TEXT")
(progn
(princ "
Seçilen nesne yazı değil...")
(setq tc_ent nil)
)
(progn
(setq tc_stil (cdr (assoc 7 (entget (car tc_ent)))))
(setq tc_stil_yuk
(cdr (assoc 40 (tblsearch "style" tc_stil))
)
)
(if (= tc_stil_yuk 0.0)
(progn
(command "change" tc_ent "" "" "" "" "" "" (strcat num_harf (itoa tc_num_uy)))
(setq tc_num_uy (1+ tc_num_uy))
(setq tc_ent nil)
)
(progn
(command "change" tc_ent "" ""
"" "" "" (strcat num_harf (itoa tc_num_uy))
)
(setq tc_num_uy (1+ tc_num_uy))
(setq tc_ent nil)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
(princ)
)
(PRINC " --> 'www.autocadokulu.com' Çizim yardımları yüklendi !")
(PRINC " Lispi çalıştırmak için komut satırına 'hNodegis' yazınız ")bu lispin koordinat belirterek konması ve text in basamı sonamı oldugunu belirten varsa bana cok faydası olacaktır tesekkurler

> 1 <
Copyright © 2004-2022 SQL: 0.98 saniye - Sorgu: 44 - Ortalama: 0.02228 saniye