01. Ders
Line: Çizgi & Erase: Silmek
cizimokulu.com - 03.01.2005 10:54
1.Ders

Line : Çizgi

Bu komut çizgi çizmek için kullandığımız bir komuttur. Çizmek için bize gerekli olan çizginin başladığı nokta ile bittiği noktadir. Elle çizim yaparken kalemi alır ilk noktamıza koyar gerektiği kadar cetvel üzerinde çekerdik değilmi? Burdada aynı işlemi yapacağız. İki noktadan bir doğru geçer. Hadi çizelim:

Komut ismi : Line

Komut kısaltması : L

Komuta ulaşacağınız yerler :

-Komut satırına Line veya L yazıp Enter basarak

-Draw toolbarından Line butonuna basarak Line

-Pulldown menuden, Draw, Line.

Komutun işleyişi : Komuta ulaştığınızda sizden ilk önce kalemi koyduğunuz ilk noktayı isteyecek;

Command: line

Specify first point: işte ilk nokta verilecek zaman,

Komutun işlem sırasında ilk nokta verme zamanı. Kursörün bulunduğu noktayı mouse’un sol tuşu ile (ben bu tuşa pik diyeceğim) işaretleyerek, yani pikleyerek, istersek klavyeden koordinat vererek ilk noktayı girebilirsiniz. Verdikten sonra ilk noktaya bağlı olarak bir esnek çizgi oluşacak. İkinci noktayı verene kadar esnek bant ilk noktaya bağlı olarak hareket edecektir. Çizgi parçasının oluşabilmesi için ikinci noktayı vermemiz şarttır. Hadi verelim.

Specify next point or [Undo]:

ve işte çizginin ikinci noktasını vereceğiniz an.

 

 

İlk noktayı verdiğiniz gibi ikinci noktayı da verdiniz. Büyük ihtimalle oldu, ama bu esnek bant neden benim peşimi bırakmadı, diyorsunuzdur. AutoCAD’te bazı komutlar böyle sürekli tekrarlar, deminki gibi bir sonraki noktayı vermenizi ister. Bazıları ise tek seferde biter. Eğer devam eden bir komutta iseniz komutu bitirmek için enter’e basmanız gerekir. Eğer bu komutta devam etmek istiyorsanız aynı ikinci noktayı verir gibi 3. 4. 5.... noktalar peşisıra verilebilirsiniz. Aşağıdaki gibi devam eder.

Specify next point or [Close/Undo]: -pick

Specify next point or [Close/Undo]: -pick

Specify next point or [Close/Undo]: -enter’e basın ve bitirin.

İşte ilk çizgileriniz. Devamıda gelecek. Hadi tekrarlayın. Mouse kontrolünüzün artması için amaçsızcada olsa komutun işlem sırasına alışmanız için tekrarlamanız lazım.

Line komutunun en basit olarak kullanımını gördük. Şimdi ise daha teknik çizgiler çizmenin yollarını göreceğiz. Aşağıdaki koordinat girerek çizme tekniğidir. Mouse'u bırakıp klavyeden komut satırına yazacaklarınız.

Uyarı1 : Komuta başlamadan evvel iki defa ESC tuşuna basınki daha evvelki kalmış olduğunuz bir komut varsa iptal olsun...

Uyarı2 : Klavyeden bir sayı veya komut girdiğinizde yazacağınız şey bittğini ifade etmek için enter tuşuna basmalısınızki bilgisayar o yazdığınızı işleme koysun.

Command : L

LINE Specify first point: 0,0 -enter

Specify next point or [Undo]: 0,10 -enter

Specify next point or [Undo]: 10,10 -enter

Specify next point or [Close/Undo]: 10,0 -enter

Specify next point or [Close/Undo]: 0,0 -enter

Specify next point or [Close/Undo]: -enter

Command :

İşte bir kare çizdiniz.

 

 

AutoCAD ile çalışırken kendinizi bir koordinat düzlemi üzerinde düşünmelisiniz. Bir çizgiye başladığınızda başlangıç noktası koordinatlarını biliyorsanız ekrana bakmadan sadece koordinat vererek çiziminizi yapabilirsiniz. Ama bu biraz zor olurdu herhalde. Belkide demin çizdiğimiz karenin ekranda göremiyorsunuzdur. Bu sonsuz uzayın bir kısmını gördüğünüzden dolayıdır. Aslında çizdiniz. Uzayda sol alt köşesi 0,0 noktasında olan bir karedir o. Şimdi o çizdiğimiz kareyi ekranımıza getirelim. Zoom komutunu kullanacağız.Bu ekran komutlarından biri. Zoom komutuyla o bahsettiğim uzay boşluğunda dolaşacağız.

Command: zoom - veya z yazıp entere basınız.

ZOOM

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] : e

-enter

İşte bütün çizdiklerimiz ekranımıza geldi.

Burada zoom komutunu girdiğinizde komut satırında birçok seçenek çıktı. Bu seçenekleri ilerde göreceğiz. Şimdilik sadece “extend” seçeneğini kullandık. Kısaca “zoom -enter, e -enter ” olarak yazıyorum, daha sonrada tekrarlaması kolay olsun diye. Zoom komutun extend seçeneği çiziminizin tamamını ekrana getirir. Böylece çizim alanımızda kaybolmadan çalışabilirsiniz.

Birde ekranımıza sığan bir kare çizelim.

Command : L

LINE Specify first point

-ilk nokta olarak kursör ile ekranın ortasına yakın bir nokta verin. İlk çizdiğimiz çizgiye başladığımız gibi.

Specify next point or [Undo]: @0,10 -enter

Specify next point or [Undo]: @10,0 -enter

Specify next point or [Close/Undo]:@0,-10 -enter

Specify next point or [Close/Undo]: c -enter

Command :

 

 

Bu yöntemle çizmeye, bir önceki noktaya bağlı olarak çizmek diyorum. Hani şu internette e-mail adresinde yer alan “@” işareti ile uygulanıyor bu yöntem. Yukarıdaki örneği yaptınız ama nasıldır, nedir bu yazdıklarımız bir bakalım.

@ işareti önceki noktaya bağlı olarak işlem yapmak istediğimizi ifade eder AutoCAD’e, sonraki rakamların ilki X yönündeki ilerleme miktarı, ikincisi ise Y yönündeki ilerleme miktarını ifade eder. Koordinat verir gibi. En son olarakta C. Bu ise çizgiye başladığımız noktaya dönerek bitirir. Şimdi bir diğer yöntem:

Command : L -enter

LINE Specify first point: -kursör ile ekranda bir nokta verin. Specify next point or [Undo]: @10<0 -enter

Specify next point or [Undo]: @10<90 -enter

Specify next point or [Close/Undo]: @10<180 -enter

Specify next point or [Close/Undo]: c -enter

Command :

Bu yönteme ise açısal yöntem diyeceğiz. Yine yazılanları açıklayalım. AutoCAD’te açı yönleri sağa doğru 0°, sola doğru 180°, yukarı doğru 90°, aşağı doğru ise 270° ye karşılık gelir. Ve saat yönünün tersine derece artarak geğişir. Saat yönünde ise eksilerek değişir. Bu açıkalmadan sonra yukarıdaki örneği irdeliyelim : @ ilk noktaya bağlı olarak, ilk yazılan değer çizgi uzunluğudur, 10 birim. Ama ne yöne doğru gideceğiz? İşte < işaretinden sonra gideceğimiz açıyı giriyoruz, derece. Tabiki derece işareti yazmamıza gerek yok. İşte ilk AutoCAD cümlemizi kurduk.

pik = İlk noktam burası

@10<0 = Son noktaya bağlı olarak 10 birim sağa.

@150<45 = Son noktaya bağlı olarak 150 birim 45 derece yönüne.

@10<-35 = Son noktaya bağlı olarak 10 birim -35 derece yönüne.

gibi.

Tabiki burada birim kelimesi sizin çalışma sisteminize göre değişiklik arzedecek. Ben santimetrik olarak çalışıyorum. 100 AutoCAD birimini, 100cm olarak kabul ediyorum. Ve bu şekilde anlatacağım.

Dikkatinizi çektiyse line komutuna girdiğimizde noktaları verirken, hangi yöntemi seçerseniz seçin “Specify next point or [Undo]:” ve “Specify next point or [Close/Undo]:” gibi iletiler görüyorsunuz. Bu iletilerde farklı olan köşeli parantezlerin içindeki seçeneklerdir. Zoom komutunda da rasladığımız seçenekler gibi çok da olabilir bunlar, ama gözünüzü korkutmasın sakın.

AutoCAD’te komut satırında yer alan bu komut seçenkleri ve başka iletileri ayırt edelim:

[ ] Köşeli parantez içindekiler komutun yönlendirilmesini, bitirilmesini, ayarlanmasını, yaptığı işlevin değiştirilmesini sağlayan komut seçeneği.

< > Tırnak içindeki değerler ise komutun sizden istediği veya onaylamanız için size sunduğu güncel değerdir.

( ) Parantez içindekiler ise kısaltmaların açık halleridir.

/ bölme işareti ise bu seçenekleri birbirinden ayırmak için kullanılır.

Komuta girildiğinde bu tür seçenek ve ayarların biri veya birden fazlası birlikte olabilir.

Örneğin :

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

 

Command: circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

Command: Offset

Specify offset distance or [Through] <10.6>:

Bu seçeneklerin işleve girmesi için komut satırında seçeneğin adının içindeki büyük harfle yazılmış olan harfi yazmanız yeterli olacaktır.

Örneğin :

[Next/Previous/Break/Insert/Move/Regen/Straighten/Tangent/

Width/eXit] : x

gibi.

 

Hey ekranınız çizgilerle dolu olmalı, hadi silelim.

Erase : Silmek

Bu komut yapılmış bir ojenin veya objelerin silinmesi için kullanılır.

Komut ismi : Erase

Komut kısaltması : e

Komuta ulaşacağınız yerler :

Komut satırına ismini veya kısaltmasını yazıp entere basarak.

Modify toolbar’dan Erase

Pooldown menu –modify -erase

 

 

İşleyişi :

Komut satırına komut ismi girildikten sonra sizden silinecek objeyi seçmenizi ister. Seçme işleminiz bittiğinde enter’e basıp komutu bitirirsiniz.

Komut satırında sizden obje seçmenizi isterken siz objeleri nasıl seçeceğinizi düşünüyorsunuz. Tabiki kursör ile. Kursörün işlevine göre şekil değiştirdiğini bilmem farkettiniz mi? Ekranda bir nokta işaretlemeniz gerektiğinde artı işareti gibidir. Obje seçmenizi istediğinde ise küçük bir kare şeklini alır. Tabiki bu küçük karenin boyutu değiştirilebilir. Ama şimdilik böyle kalsın. Ayrıca kursör ekran üzerinden pooldown menu ve toolbar menu üzerine geldiğinde ise ok işaretine dönüşür. Bütün Windows programlarında olduğu gibi.

Şimdi deniyelim. Komutu kullanırken komut ismini veya kısaltmasını yazıp enter'e basınca komut başlar ve sizden silinecek objeleri ister. Önce teker teker seçmeyi deneyin. Kursörünüz bir kareye dönüşmüş olmalı. İşte o kareyi çiginin üzerine getirip pikleyin. Çizgi kesik kesik hale geldi ve komut satırında 1found yazdı. İşte şeçtiniz diğerlerinide seçim enter'e basıp bitirin.

Örnek :

Command: ERASE

Select objects: 1 found

Select objects: 1 found, 2 total

Select objects: 1 found, 3 total

Select objects: -Enter

Command:

Tektek silmek uzun mu sürüyor? O zaman “select objects” iletisine “all” yazarsanız bütün çizdiklerinizi seçecektir. Ve enter’e bastığınızda temiz bir ekran size kalır. (Yeniden başlamak için)

<< Önceki Ders | Yazdır | Sonraki ders >>

Yazar: cizimokulu.com
İçerik:
Tag: autocad eğitimi, Line, Çizgi, Erase, Silmek, autocad dersleri

Yorumlar :
lutfiyekay   06.05.2016 14:37 #15667  

Merhaba. ben autocad proğramı öğrenmek istiyorum. çalıştığım sektör pvc ve alü. bnm için binanın çizimi, kapı ve pencereler önemli en kısa yoldan nasıl öğrenebilirim acill yardımmmm....

kaptanarda   16.01.2013 19:24 #14942  

slm arkadaşlar bende katıldım aranıza

isooo   06.12.2012 14:31 #14884  

ben yeni başladım autocade ve bunları en kısa yoldan nasıl ogrene bılırım mimari çizmek istiyorum ama çok karışık görünüyor bana yardımcı olunsanız sevınırım i.a

kanarya1972   01.06.2012 09:42 #14659  

elinize ve emeğinize sağlık.çok teşşekkürler.

ftsirawelat   13.04.2012 10:11 #14585  

auto cad programini nereden indirebilirim? bu konuda bana yardimci olur musunuz?

metin3434   15.12.2011 08:21 #14413  

güzel eğitici bir sayfa gerçekten emeğe sayg
ı

ilhan24   02.11.2011 10:54 #14358  

bu programı hazırlayana bınlerce tesekkur ederım,marangozlar ıcın ıdael bır program dımı

ilhan24   02.11.2011 10:53 #14357  

kafam allak bullak oldu

righthope   02.02.2011 19:15 #13750  

bu emege helal olsun.....hazirlayanlar hakkini helal etsin.....

prolog   19.01.2011 07:16 #13719  

cizim yaptıktan sonra ölçeklendirmeye geçerken ölçekler kücücük kalıyor bunun sebebi ne olabilir çizime başlamadan önce sayfa limitlerini mi vermem gerekiyor başlamadan kağıt ayarı nasıl yapılıyor 2010 kullanıyorum

hasim_ugur   01.12.2010 11:16 #13542  

yaa bu çizim yaparken mause neden sağ sol yapıyor noktayı tutamıyorum

denizmert   28.11.2010 21:30 #13537  

slm. çok güzel anlatmışsınız .emeği geçen herkese teşekkür ederim.

karsıyakalı_silo   24.09.2010 13:22 #13295  

ya autocad ve max de bır odanın ıç dızaynını yapmamız gunlerımızı veya cok zamanımızı alıyor. baska programların egıtımlerı varmı sıtenızde ben dolastım bulamadım. ben calıstıgım yerde arcon kullanıyorum....
saygılar..............

bypozitif   17.08.2010 07:34 #13200  

HAdi bismillah basladık bakalım..!!

volkan02   19.07.2010 15:40 #13109  

Herkese selamlar, bende öğreneyim diye uğraşıyorum. İnşallah öğrenecem :)) Herkese iyi çalışmalar...

orhan_topal   18.03.2010 18:18 #12612  

ellerine sağlık mükemmel gerçekten bir örenci olarak tam yerim

ruslandumbadze   13.02.2010 18:28 #12457  

Merhabalar!
sevindim bu siteye uye oldugumicin, AutoCAD ogrenmekicin cok guzel site.
hepsine tesekur ederim bilgi verdigizinicin!

ilknur20   06.02.2010 19:44 #12416  

herkese slllmm ,


bnde yeni uyeyim autocad i coook iii ogrenmek isiotrm insallah olur

ilknur

isoott   29.01.2010 22:42 #12383  

Teşekkürler .

CaKiRYaR   10.01.2010 16:00 #12283  

slm ya benim autocad ta ekran siyah değil ki :S

polat007   03.10.2009 10:54 #11809  

tşk ..çok anlatmışsınız...

dilos87   27.08.2009 08:27 #11670  

ben çizim yapabiliyorum ama bir tek açı çizmeyi bilmiyorum ne yapmam lazım :(

erman_erse   26.08.2009 11:21 #11665  

cok tesekkerlerr ...

pşınawo   29.06.2009 13:25 #11355  

koordinat girerek kare çizme tekniginde eksiklik var. üçgene göre verilmiş koordinatlar sanki..

sevgi33   11.03.2009 14:48 #10673  

herkese merhaba. bende bugün üye oldum gerçekten çizimler çok hoşuma gitti. branşım olmadığı halde kendimi geliştirebilmek için öğrenmek istiyorum. bu sitede emeği geçen herkese teşekkürler.

neyzen5075   23.02.2009 18:32 #10554  

emeğine sağlık

hekimoglu   15.02.2009 12:04 #10462  

merhaba

yücelim   06.02.2009 14:02 #10334  

slm ben yeni üye oldum. süper doğrusu kendimi geliştirmek için cidiler almak istiyorum nasıl alabilirim kaç gün içinde bana ulaşır.

ykont   31.01.2009 20:47 #10305  

Harika anlatmışsın emeğinden dolayı sana çok teşekkürler

cantstop   19.01.2009 16:40 #10206  

arkadaslar bn 16 yasındaım ve yorum yapmakla olmuyor bn bır yontem bılıyorum bu yontem bnm oyun oynarken baska arkadaslarımla ıletısme gecmeye calısıyo bu mıkrofonun ve kulklıgın ve teamspeak ın olması grekıyo boylece kolayca ogrenırız bnı ekleyın ve ıletısıme gecelım msnm cobain_boran@hotmail.com

abdulaziz   18.01.2009 22:01 #10204  

bize yardım ettiğiniz için teşekkürler

demhat   17.01.2009 14:23 #10190  

öncelikle yapmış olduğunuz çalışmaları takdir ediyorum.benim bi sorum olacak koordinatları yazıyoruz ama ekranda gözükmüyorsa onu nasıl ekrana alabilirz..teşekürler

msay   11.01.2009 16:56 #10144  

Madem bu kadar faydalı bir çalışma yapıyorsunuz o halde neden metnin yazdırılmasına izin vermiyorsunuz?

margo07   19.11.2008 20:24 #9602  

bu notlar çok yardımcı oluyor gerçekten çok teşekürler

drn38   06.11.2008 12:26 #9474  

Selamlar, dedğiniz şekilde yaptım ama üçgen gibi bişeyler çıktı. Fırlayıp gidiyor yaptıklarım..Uçları nerde Allah bilir. Ama başka yöntemle yaptım.. Emeğinize sağlık..

MaRCo_61   28.10.2008 09:45 #9404  

bendede ucgen cıktı

öznur   03.10.2008 10:27 #9192  

:yesmerhaba arkadaşlar bende yeni üyeyim autocad ile her türlü bilgi için yardımlarınızı esirgemeyin bende elimden geldiği kadar yazmaya çalışıcam.

asicocuk34   25.07.2008 07:23 #8740  

iyi ya bunları ögrenmenin çok yararı var

seashell07   01.05.2008 20:11 #8061  

merhabalar.. ben yeni uye oldum.bu programı ogrenmeye suan cok ıhtıyacıom vardı..emegı gecen herkese saygılarımı gonderıyor ve tesekkurler edıyorum ..ıhtıyacım olan herseyı burda bulabıldım..tekrar emegınıze saglık...basarılar

mardieko   02.04.2008 00:00 #7772  

teşekkürler

panel26   20.03.2008 15:49 #7652  

merhabalar..
ben siteye yeni uye oldum. 2 boyut ve 3 boyut çizimler hakkında biraz birşeyler biliyorum.Tekniğimi geliştirmek ve sizlerin bilgilerinizden yararlanmak istiyorum. simdiden herkese tesekkur ederim.Ayrica boyle bir siteyi hazirlaya arkadaslara cok tesekkurler..

feritt   29.02.2008 10:15 #7420  

ben otokete yeni uye oldum arkadaslar bana yardım etmek ısteyen siz degerli arkadasları beklıyorum

Requlem   12.02.2008 21:22 #7246  

Selamlar.. Autocad dünyasına bende yeni katıldım. Yukardaki vermiş oldugun kare çizme komutlarıyla hiçbirşey çizemiyorum? Sadece 1 çizgi çiziyor o kadar bütün komutları arka arkaya Enter yaparak yazıyorum En sonuncu enter dada o tek çizgi siliniyor.. Rec komutuyla değerleri girip kare oluşturabiliyorum Yardımcı olursanız sevinirim.. Saygılarımla.

scofield   28.01.2008 09:23 #7056  

ben hıcbırsey cızemıyrm su an derslerı takıp ettıgım program autocad 2008 bı farklılık ögrenmeye yenı basladım damı olusuyo...sorun bende mi?

havvanemutlu   12.12.2007 16:12 #6735  

ya ama bu üçgen çıktı:(ufffffffffff

ugur bayat   27.11.2007 20:47 #6554  

ben 4 ay öncesine kadar autocad nedir bilimeyen biriydim şimdi süper üç boyut resimler ciziyom
vede sitenizin bualan büyük faydasını gördüm teşekkürler

kurba43   21.11.2007 11:53 #6466  

hocam çok teşekkür ederim.gerçekten çok sistemli bi şekilde autocad kullanmayı anlatıyorsunuz.sizinle öğrenmemek mümkün deil.

tutasteyi   17.11.2007 22:29 #6409  

merba arkadaşlar bende yeniyim burda autocad dersini ilk defa alıyorum ve vu sitenin çok faydasını gördüm emekleriniz için çok tşk. ederim...tutasteyi...

formen32   14.11.2007 11:01 #6385  

her şey dahada güzel olacak:)

Murat Özgener   09.11.2007 11:10 #6298  

[img][colleft][img][/img][/colleft][/img]

Efendi82   08.11.2007 14:14 #6290  

Merhaba Ben Ekrem ARIK bende autocad i nisbeten biliyor ve burada anlattıklarınızı gerektiği şekilde anlayıp uygulayabiliyorum sizinle dahada uzman olacağım.Emekleriniz için tşk ler harika bir bilgi topluluğu haline gelmişiz bu çatı altında...

YASİN2007   05.11.2007 14:07 #6265  

deva ;
autocad alanında mimarlık bürolarında, büyük offsetçilerde, inşaat bürolarında ve bunlar gibi bürolarda çalışabilirsin. ben de özel bir şirkette autocad ve cad tabanlı programlar üzerine çalışıyorum. sana iş hayatında başarılar...

YASİN2007   05.11.2007 14:03 #6264  

bu dersler çok güzel hiç bilmeyen biri rahatlıkla autocad kullanmayı öğrenir elinize sağlık

deva   26.10.2007 10:04 #6151  

slm sitedeki herkese acaba autocad alanında nerelerde çalışılabiliniyoy bilen birinden açıklama bekliyorum şimdiden teşkkrler

karaniaydogan   16.10.2007 08:09 #5997  

merhaba sitenize yeni üye oldum. ders anlatımları kolay anlaşılabilir şekilde ama çizimleri de yaparak yani dersi uygulamalı yaparak daha kolay öğrenebiliriz diye düşünüyorum herşey için teşekkürler

fasulye19   15.09.2007 17:28 #5544  

:dozingofftişkür:)

fasulye19   15.09.2007 17:27 #5543  

tşk

korkutazeri   13.09.2007 07:18 #5480  

Teşekkürler..

nakomskva   13.09.2007 07:17 #5477  

teşekkur etmek için yorum yazacağiniza verilen derslerdeki görüntülerin çalışıp çalışmadığı ile ilgilenin.yok eğer sizburda reklam olsun diye burayı yaptıyısanız başka...

saban1979   13.09.2007 00:43 #5458  

merhaba elleriniz dert gormesin resmen emek işi bu işler ve sabır bravo dogrusu

asigardin   12.09.2007 23:48 #5457  

merhabalar bende daha yeni üye oldum siteye gerek yorumlar gerek sitenin içeriğini okudm ve gezdim hatta yeni üye olduğum zamn bikızımızın bana mail ile gold üyelikten bahsttti şunu söleyeyim bu autocad ne kadar ii olursa o kadar para kazandırıyor belki ama burda da bundan bu şekilde faydalanmak nekadar doğru? site güncel değil hiç bi arkadaşin sorusuna cevap verilmemiş forum var dyeceksiniz.. ordada aynı seyler sözkkonusu güncel değil eğitim cdlerine nasıl ulaşacam ben?

mosoutocad   09.09.2007 20:55 #5372  

herşeysüper

elbundo   08.09.2007 20:15 #5366  

:arkadaşlar mrb. ben siteye yeni giriş yaptım öncelikle böyle güzel bir proğramı internette hazırlayıp sunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum herkese faydalı olacağını düşünüyorum hoşçakalın elbundo!!:

mim@SLI   12.08.2007 18:55 #5218  

çok güzel olmuş.. emeğinize sağlık..

korkmaz2524   30.07.2007 07:14 #5086  

merhaba arkadaşlar erzincan üniversitesi makine bölümünde okuyorum , önümüzdeki dönem 2 sınıfa başalayacagım ama autocad dersi varmış benim hiç bir bilgim yok bu konuda derslerde zorlanmamam için bu nu öyrenmem gerek hocanın insiyatifine kalır sak eyer yandık lütfen yardım edermisiniz en kısa zamanda nasıl öyrene bilirim şimdiden teşekkürler.

sahra1988   22.07.2007 12:48 #5021  

mrb ben de yeni başlayan azimli tayfadanım..gerçekten güzel olmuş elinize sağlık...

Ati_06   19.07.2007 11:01 #4996  

teşekkürler Ders için çokda iyi anlatmışsın sağol!!!!

berfin   15.07.2007 19:44 #4951  

merhaba berfin ben anlatan arkadaşımız gerçekten çok açıklayıcı anlatmış

cs-tech   08.07.2007 18:37 #4880  

site benim de hoşuma gitti:)

es_ma12   03.07.2007 12:14 #4817  

mrb bende autocad öğrenmek istiyorum nasıl ve nerden öğrenebilirim yardımcı olursanız sevinirim

bcp2508   02.07.2007 12:39 #4808  

arkadaşlar 17 yıllık teknik ressamım ama autocad le çizim yapmayı bilmiyorum lütfen yardım edin
nasıl başlayabilirim

sadece ilker   31.05.2007 20:46 #4490  

yaa resımler gosukmuyoo lutfenn bı care bulunnn

hakanbahadir   27.05.2007 23:52 #4443  

resimlerde sorun var görünmüyor
teşekkürler...

kerim05   25.05.2007 21:42 #4422  

arkadaşlar autocad proğramı indirebileceğim bi adres varmı ben yeniyimde

umutdugenci   11.05.2007 20:50 #4239  

çok güsel bir site umarım ciddiyetini ve profesyonelliğini korur.en kısa zamanda gold üye olucam .ben siteye fazla giremiyorum ama genede böyle sitelere destek vermek gerek onun için gold üye olmam lazım .teşekkürler bu siteyi yapanlara...

antep   09.05.2007 07:02 #4195  

bu siteye girmeden önce kocaman kitaplar aldım. fiyatını söylemeyeyim bende sancı yapıyor. hiçbirşeyde anlatamıyor. yani bu sitenin tırnağı olamaz. elinize sağlık diyorum

onur11   25.04.2007 08:48 #4046  

bide elektronık teknıkerının kac kw kadar ımza yetkısı var bılenler varsa sımdıdn tesekkurler

onur11   25.04.2007 08:47 #4045  

merabalar ılk once sımdıden tesekkur ederım ben elektonık teknıkerlıgınden mezun oldum ders olarak autocad gordum ama bıze ogrettıklerı sacma sapan seylerdı ben bu programı ogrenmek ıstıyorum acaba ılk hangı asamadan baslamalıyım komutların hepsını bılıyorum ılgınız ıcın tesekkurler

ehrimen   23.04.2007 14:40 #4032  

eminim buradan cok sey ögrenebilecegim...tesekkürler

esmer0668   12.04.2007 17:14 #3909  

mrb ben daha yeni üye oldum gazi übiversitesi mobilya bölümü öğrencisiyim ve autocad ı öğrenmeyi çok istiyorum yardım etmek isteyenleri bekliyorum şimdiden tşk ler

cenco   12.04.2007 14:05 #3905  

emeği geçenlere sonsuz tesekkürlerimi sunar,autocad in bukadar basit ögretilmesini sagladınız icin sizleri tebrik ederim.

meseka   12.04.2007 05:48 #3892  

:):)merabalar ben daha şimdi üye oldum ve autocad ı öğrenmek istiyorum bu konuda bana kim yardımcı olucak...teşekkürler

arcs33   11.04.2007 07:27 #3870  

elinize sağlık harika . bilmeyenler için bulunmaz kaynak valla. ben biliyorum ama merakımdan baktım.bilmeyenlere tavsiye edeceğim.

cakir6363   05.04.2007 13:22 #3753  

bu siteyle yeni tanıştım içeriği güzel faydalı olacağına inanıyorum teşekkürler

sinans   03.04.2007 07:49 #3729  

gercekten çok faydalı bir site tüm emeği geçenlere teşekkürler

ibrahim55   25.03.2007 16:21 #3580  

ben de dersleri takip edemiyorum ama okulumda görüyorumm zaten ancak okul bitince çok sorum olacak yardım açısından

onyedi17   23.03.2007 13:11 #3539  

thanks

fuzyon   19.03.2007 15:28 #3456  

espiri güzel fakat arkadaşimizin dediği gibi şekili anlatım olsa daha verimli olurdu yine teşekkürler.

mohti   09.03.2007 19:42 #3258  

merhaba arkadaslar ben geçen hafta kursa başladım ordan cıkıp burada devam ediyorum süper bir kanal yapanların ellerine sağlık ... ben elektrik teknikeriyim ve eplan hakkında bilgisi olan arkadasların bana yardımcı olmalarını istiyorum şimdiden tesekkür ederim

RUYA   02.03.2007 20:37 #3109  

slm herkeze bu autocad hakkında bilgi verdiniz icin öncelikle teşekkür ederim

ayhan-d   01.03.2007 16:41 #3057  

Ben meraklı birisiyim makina teknikeriyim outocad'i yeni öğrenmeye başlıyorum.birşeyler meydana geldikçe merakım ve öğrenme isteğim dahada artacağına inanıyorum.bu siteyi tesadüfen buldum içerik olarak güzel meydana getiren ve sürdüren arkadaşlara teşekkürler

halkac   17.02.2007 07:49 #2671  

merhaba arkadaşlar herkeze kolay gelsin ben siteye yeni üye oldum autocad ögrenmenin en iyi yolu bu sayfadan geçiyor dediler bende ugradım ögrenmemde bana yardımcı olursanız sevinirim ayrıca şimdiden herkeşe teşekkürler

huner35   09.02.2007 12:03 #2435  

autocadi (R12 den itibaren kullanmaya başladım) veyahut diğer çizim programlarını tam anlamıyla öğrenmenin en iyi yolu bu programların kullanıldığı bir yerde ilk önce düşük ücretlerle çalışmak tır. Unutmayın bir programı öğrenmenin en iyi yolu bol pratikten geçer. Gerçi ben autocad i okulda öğrenmiştim ama diğer çizim ve tasarım programlarını daha çok pratik yaparak öğrendim ayrıca piyasada çizim işini kendi çabalarıyla öğrenmiş bir çok insan tanıyorum , önemli olan asli unsur
azim ve kararlılık

iyi günler

makara_na   09.02.2007 08:26 #2423  

ben daha bu yazıyı gönderdiğim den 10 dakka önce başladım çok güzel bi site bu sitede katkısı olanları gerçek ten kutluyorum

benim bi sorunum var bu gold üyelik kaç para onunla ilgili bi bilgi bulamadım bana yardımcı olursanız sevinirim

ayrıca ben meslek lisesi elektrk bölümü mezunuyum işallah mühendis olacam

kardelenxbeyza   07.02.2007 19:32 #2369  

herkese selam ben autocad ı deneme yanılma yontemiyle öğrenmeye çalıştım teknik resimde çizdiklerimi autocadle çizebiliyorum ama üç boyutlu cizimleri anlıyamadım mersela bir hazır mutfağı gerçek renklerinde kısa sürede çizebilecekmiyim bende 2006 sürümü var ilave programa ihtiyacımvarmı yada yeni modeller ve renkler ilave edebilecegim bir program bilen varmı şimdiden herkese teşekkürler

aho   01.02.2007 16:15 #2151  

herkese merhaba sitenizi dün dolaşırken keşfettim.gerçekten çok faydalı ve yararlı bir site herkese tavsiye ederim.autocad proğramını sayenizde sıfırdan öğrenmeye çalışacam.şimdiden teşekkürler.

hozturk85   31.01.2007 23:38 #2134  

slm arkadaşlar bende bugün siteye üye oldum ve bu siteyi hazırlayanlara çok teşekkür ederim. autocad kursu için ayıracak maddi gücüm yok ve okuduğum mühendislik bölümü için bu programı öğrenmem gerekiyor. bizim gibi öğrencileri ve autocad programı öğrenmek isteyen kişilerin beklentilerini karşıladıkları için site kurucularına bir daha teşekkür ediyorum. unutmayalım ki arkadaşlar, kimse doğduğunda autocad bilerek doğmadı ve bilen herkes öğrenerek bildi. peki biz niye bilmeyelim?

sinanaydinhan   26.01.2007 10:01 #2034  

BENDE YENİ BAŞLADIM OKUMAYAN İNŞALLAH FAYDALI OLUR ŞEKİLLİ ANLATIM OLSA NE GÜSEL OLURDU ASLINDA BUNADA ŞÜKÜR

muzzi   24.01.2007 20:51 #1988  

teşekkürler :)

yoncasmn   23.01.2007 21:25 #1963  

merhaba.ben de yenibaşladım ama gittiğim bilgisayar kursundan sonra autocad de öğrenmeliyimdiye düşündüm ve burda çok güzel açıklamışsınız teşekkür ederim.acaba kursuna gitmek şart mı yoksa böyle cd ya da kitaptan çalışmayla öğrenebilir miyim?

neco0003   04.01.2007 11:23 #1642  

merhaba ben neco Autocad öğrenmek istiyorum neyapmam ğerekiyor

mayata   29.12.2006 11:54 #1598  

Siteyi hazırlayanların ellerine sağlık...

demet_2006   22.12.2006 21:28 #1491  

Merhaba arkadaşlar AutoCad alanımla çok uzak bir konu ama çalıştığım firmada sürekli olarak karşımıza çıkıyor bu sebeple AutoCad öğrenmeye karar verdim.Siteyi şöyle bir dolaştım gerçektende benim için yararlı bir meslek alanı da oluşturacağını düşünüyorum.Bu konuda ki bilgi paylaşımınızı bekliyorum yalnız bırakmayın beni.Sitede yer alan AutoCad eğitimi 1.bölümün 1.dersini bitirdim.desteğinizi bekliyorum kolay gelsin

sejamba   18.12.2006 09:56 #1404  

Merhaba arkadaşlar bende yeni girdim bu siteye ve çok şey öğreneceğe benziyorum autocad2007 yil aldım hadi hayırlısı inş çabucak öğreneceğiz şimdiden teşekkürler...

kickbokscu48   13.12.2006 10:36 #1300  

emeğiniz için teşekkür ederimmm...

adeniza   12.12.2006 23:26 #1298  

merhaba,ben Deniz branşım dışında olmasına rağmen bu proğramı öğrenmeye çalışıyorum.Sayenizde bu iş zevkli oluyor. Emeğiniz için teşekkürler

Fakir   12.12.2006 22:11 #1297  

slm ben mustafa kaymaz
mutfak dolabı çizmek istiyorum pc de ve ne gibi bir prg almam gerekiyor bu konu hakkında bir arkadaş bana yardım çı olursa sevinirim
0532 356 25 72
şimdiden tşk ederim

Kenan Aydin   12.12.2006 05:59 #1287  

merhaba ben kenan Amerikadan neden bilmiyorum ama autocad programini cok seviyorum ve gercekten ogrenmek icin elimden gelen herseyi yapmak istiyorum lutfen bana kisa ve oz olarak izah ederseniz cok sevinirim baslangic olarak izah ederseniz cok sevinirim herkese basarilar.kenan Aydin iyi gunler

serhatonut   11.12.2006 08:46 #1270  

herkese merhaba....

İSA METİN   10.12.2006 15:56 #1264  

Siteniz çok güzel faydalanacağım çok şey var teşekkürler.

JASMIN_1983   09.12.2006 22:34 #1254  

merhabalar..
ben siteye yeni uye oldum. sizlere yardim etmek ve bilgilerinizden yararlanmak istiyorum. simdiden herkese tesekkur ederim.Ayrica boyle bir siteyi hazirlaya arkadaslara cok tesekkurler..

kadirkavazz   03.12.2006 19:33 #1181  

gerçekten çok yararlı bir site emeği geçenlere teşekkür ederim.öğrenecek çok şey alacak çok yolumuz var ama en azından ilim isteyenin yanlız olmadığını görmekte güzel.tekrar teşekkürler

atillaersoy   27.11.2006 18:46 #1071  

arkadaşlar herkese merhaba . siteye yeni üye oldum ; gerçektende çok yaralı bir site hazırlayanlara çok teşekkur ediyorum şimdiden

silpiyus   25.11.2006 22:50 #1045  

Kenan bey aramıza hoşgeldınız.. autocat web sayfasını hazırlayan ve emek gosteren herkese teşekkurlerımı bır borç bılırım .. gunumuzun en fazla para kazandıran programlarından bırıdır ... YUKARIDAKI YORUMDAN sonra kenan beyı aramıza aldık herkese tesekkur ederım iyi gunler

farcry1   13.11.2006 22:40 #929  

bende kare çıktı ii

Tekniker54   11.11.2006 19:57 #909  

kare yarine üçgen çıktı harbiden

.:.GulGuzeli.:.   28.10.2006 18:38 #766  

:D ben de cooook ama cokkkk yeniyim çk fazla sorunla karsılasıorum ama yapıcam YAAAAA-PIIIIIII-CAAAAAM pes etmek yok kare yerine üçgen de cıksa yapıcaz di mi:)
ayrıca benim bi sorunum var ve gördüüm kadarıyla bu sorunu bi çok kişi yasıo bu sitede..eklenilen resimler çıkmıo bende hiçbi şekilde sorunu çözmeye calısırsanız çok memnun olurum...kolay gelsin hepinize :love

bektas001   08.09.2006 05:14 #583  

Ali bey bütün ekibimimiz tüm üyelerimize mümkün olduğunca yardım etmeye çalışıyor. forumlarımızı takip edin.

Ali ATAS   07.09.2006 17:56 #582  

Merhaba,ben Moscow-Russia`dan yeni uye oldum.Burada tabiki bazi problemlerle karsilasiyorum.Yardimci olacaginiz icin simdiden tesekurler.Basarilar..."Desvidanya" hoscakalin..Ali ATAS

qommagene   23.08.2006 08:43 #490  

Merhaba,Egitim bolumu cok harika ama bolumlerdeki resimlerde bir sorun var sanirim.Resimlerde hata gosteren kırmızı x isareti gorunuyor.Bakarmisiniz lutfen.

maksut   27.03.2006 13:43 #266  

merababen malatya arapgirden askerliği yeni bitirdim elektrik teknikeriyim Elekrik projesi çizmek istiyorum ama şartları hakkında hiç bir bilgiye sahip değilim AUTOCAD PROGRAMININ sadece ismini duydum o kadar programa tam olarak nasıl ulaşabilirim ve kulanımı hakkında bilgi istiyorum ayrıca elektrik teknikerinişn yetkilerinide öğrenmek istiyorum mesela ne kadar bir alanın projesini çizebilir. şimdiden yardıumlarınız için teşekkür ederim.

Copyright © 2004-2022 SQL: 0.074 saniye - Sorgu: 40 - Ortalama: 0.00185 saniye