07. Ders
Pline: Devamlı çizgi
cizimokulu.com - 06.01.2005 21:14
7.Ders :

Pline : Devamlı çizgi

Bu komut adındanda anlaşılacağı üzere devamlı çizgi çizer. Line komutu gibidir kullanımı. Ama tüm çizgi parçaları birbirine bağlıdır ve çok daha fazla parametresi vardır.

Komut ismi : Polyline - Pline

Komut kısaltması : pl

Komuta ulaşacağınız yerler :

Komut satırına Pline veya pl yazıp Enter basarak,

Draw toolbarından Pline butonuna basarak

Pulldown menüden, -Draw, -Polyline seçerek.

Komutun işleyişi :

Komutu çalıştırdığınızda, aynı Line komutu gibi sizden ilk noktayı isteyecektir. Ama ondan sonrası kendine has parametrelerle sizi enteresan bir çizgi grubu çizebilirsiniz.

Ekranda ilk noktayı verdiğinizde size güncel çizgi kalınlığını görüntüler ve birkaç parametre sunar.

Deneyelim;

Command: pl veya
Specify start point:
< ekranda mouse ile bir nokta işaretleyin

Current line-width is 0.0000 < güncel kalınlık değeri
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
< Mouse ile ekranda bir nokta verin

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

Sizden sonraki noktayı vermenizi veya seçeneklerden birini seçmenizi ister.

Sonraki noktayı verirseniz, aynı Line komutu gibi düz çizgiler çizerek devam eder. Ama Pline ile çizilmiş çizgiler, Line komutundan farklı olarak tek bir çizgiymiş gibi davranırlar. Bir seferde silebilir, bir seferde yer değiştirebilirsiniz.

Seçenekleri biraz tanıyalım :

Arc : Yay çizmenizi sağlar

Close : Kapat. Çizginizin başladığınız noktaya kapanmasını sağlar.

Halfwidth : Yarı kalınlık. Çizgiye bir kalınlık vermek istediğinizde sizden yarı kalınlığı ister.

Length : Uzunluk. Çizgiyi verdiğiniz mesafe kadar, en son çizdiğiniz doğrultuda devam ettirir.

Undo : İptal etmek. Komutta en son yaptığınız işlemi iptal ederek bir önceki haline geri döner.

Width : Kalınlık. Çizginize kalınlık verir. Çizginin kalınlığını vermenizi ister.

Komuta devam edelim;

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

sonraki noktayı verdiniz. Ve sonrakini, ve sonrakini....

Çizginizi tamamlamak için ya Close seçeneğini kullanabilirsiniz yada Enter'e basarak en son kaldığınız noktada komutu bitirebilirsiniz.

Komutun inceliklerine gelince. Çizginizin herhangi bir yerinde ben Arc olarak devam etmek istiyorum deyip bir yayla çizginize devam edebilir, ardında çizgimize kalınlık verebilir ve çizginize devam edebilirsiniz. Böyle enteresant bir çizgi çizebilirsiniz. Sırası ile inceleyelim.

Komutumuza tekrar başlıyalım:

Command: _pline

Specify start point:

Current line-width is 0.00
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: L

<Line çizmeye geri dönmek için "L" harfine basıp Enter'layın.

Specify next point or[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: C

Command:

Bu örnekte resimdeki gibi bir şekil çıkmış olmalı. Düz çizgi ile başlayıp, yay olarak devam edip, tekrar düz çizgi moduna geçip Close seçeneği ile çizgimize başladığımız yere çizgimizi kapattık.

Bir örnek daha yapalım:

Command: pl

Specify start point:

Current line-width is 0.00
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: h
Specify starting half-width <0.00>:
< Başlangıç kalınlığı "0" (Sıfır) olsun

Specify ending half-width <0.00>:

Specify next point or[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

Specify next point or[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: h
Specify starting half-width <1364.86>:
< başangıç kalınlığı aynı kalsın ki ani bir daralma olmasın
Specify ending half-width <1364.86>: 0

Specify next point or[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: C

Command:

Bu örnekte 2.resimdeki gibi bir şekil çıkmış olmalı. Düz çizgi ile başlayıp, çizgiye kalınlık vererek devam edip, aynı kalınlıkta devam edip, kalınlığı tekrar "0"a (sıfır'a) indirip, close ile çizgimizi başladığımız yere çizgimizi kapattık.

Bu örneği Arc seçeneği ile birleştirip 3 ile 4 arasındaki doğru parçasını yay olarak kalınlıklı bir şekilde çizebilirsiniz. Deneyin..

Command: PLINE
Specify start point:

Current line-width is 29668.64 <Güncel kalınlığı Sıfır'a indirmeliyiz
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: h
Specify starting half-width <14834.32>: 0
Specify ending half-width <0.00>: 0

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: h
Specify starting half-width <0.00>:

Specify ending half-width <0.00>: 1364.98

Specify next point or[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: L

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: h
Specify starting half-width <1364.98>:
<...başlangıcı aynı bırakıp (enter'e basıp),
Specify ending half-width <1364.98>: 0
<Bitiş noktasını Sıfır'a eşitleyelim.

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: < Mouse ile bir nokta verin (5)

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: C < Close ile çizginizi bitirin

Command:

3. resimdeki gibi bir çizgi grubu oluşmuş olmalı.

Şimdi ise bu komutun daha ince ayarlarına geldi sıra.

Arc ile yaylar çizerken bazı parametrelerle karşılaştık ama daha anlatmamıştım. Şimdi sıra onlarda.

Komutumuzu başlatalım,

Command: pl veya
Specify start point:
< ekranda mouse ile bir nokta işaretleyin (1)

Current line-width is 0.0000 < güncel kalınlık değeri "0" değilse düzeltin
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
< Mouse ile ekranda bir nokta verin (2)

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

< Mouse ile ekranda bir nokta verin (3)

İşte bu parametrelerin işe yarayanlarını size anlatacağım.

Parametreleri tanıyalım :

Angle : Açı vererek yay çizmeye yarar.

CEnter : Çizeceğiniz yayın merkezini vererek çizebilmenizi sağlar.

CLose : Kapat, çizmekte olduğunuz pline konutunu başladığınız noktaya kapatarak komutu bitirir.

Direction : Doğrultu, bir yön belirterek yay çizmenizi sağlar.

Halfwidth : Yarı kalınlık, aynı düz çizerkenki gibi, yay çizerkende kalınlık vermenizi sağlar.

Line : Yay çizerken bu seçenek ile tekrar düz çizgiler çizmeye devam etmenizi sağlar.

Radius : Yayı yarıçap vererek çizmenizi sağlar.

Second pt : İkinci nokta, Pline komutu içinde yay çizerken dikkat ettiyseniz yaylar birbirini yumuşak olarak takip eder. Bu parametre herhengi bir şekilde farklı yönde olan bir yay çizebilmek için yayın geçtiği bir nokta vererek, yayın istediğiniz yerden geçmesini sağlar. (Ençok bu parametreyi kullanacaksınız.)

Undo : İptal et, bir önceki haline geri dönmenizi sağlar.

Width : Kalınlık, Pline ile düz çizgi çizerken yada yay parçası, kalınlık vermenizi sağlar.

Bukadar parametreyi görünce şaşırmayın. Sadece bir iki tanesini kullanacağız.

Komuta devam edelim;

Çizim esnasında netürlü bir yay çizmeniz gerekiyorsa ona göre bir parametreden yararlanacağız.

Parametreleri seçebilmek için parametre isimlerindeki büyük harfleri yazarak parametreyi çalıştırabilirsiniz.

CEnter için "CE" CLose için "CL" gibi...

Yukarıda parametreleri açıkladık. Her biri için örnek vermek sayfalar süreceği için, sadece ençok işinize yarıyacak olanı anlatacağım. Second pt..

Örnek olarak aşağıdaki resimde gördüğünüz pline çizgisini tarif edeceğim.

1. ve 2. noktayı yukarıda vermiştik. Sırası ile devam edelim. Yay çizmek istediğimizi yukarıda belirtmiştik.

3.nokta ile ilk yay parçamızı çizdik. 3. noktadan sonra farkında iseniz mouse ile ekranda bir nokta vermek istediğinizde 4 nolu noktanın bulunduğu yerde kırmızı renkli yayı elde edemiyoruz. İşte bu yayı yaptırabilmemiz için "Second pt" parametresini kullanacağız.

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

< Mouse ile ekranda bir nokta verin (3)

3. noktayı verdikten sonra "Second pt" parametresini çalıştıralım.

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: S

< Klavyeden S girip Entere basın

Specify second point on arc: < Sizden "a" noktasını istiyor.

Specify end point of arc: < Sizden 4 nolu noktayı istiyor.

"a" noktası çizmek istediğiniz kırmızı renkli yayın üzerinde herhangi bir noktadır. Yani verdiğiniz "a" noktasından geçecektir yayınız.

4. noktayıda verdikten sonrası aynen devam eder. Gerektiği zaman tekrar "second pt" parametresini kullanabilirsiniz. Bu parametre ençok bir planın dış konturunu çizme esnasında karşınıza çıkan dönüşlerde kullanılacaktır. Veya benzer işler için kullanacaksınız.

Polyline komutunun detaylarını fazla kullanmamakla birlikte yukarıda anlatmaya çalıştığım second pt işlevi açısından çok kullanılacak bir parametredir.

<< Önceki Ders | Yazdır | Sonraki ders >>

Yazar: cizimokulu.com
İçerik:
Tag: AutoCAD Pline command, Pline komutu, devamlı çizgi çizme, autocad devamlı çizgi çizme, devamlı çizgi çizme yöntemleri, devamlı çizgi metodları, Pline devamlı çizgi komutunun açıklanması, pl

Yorumlar :
vipp   15.02.2012 18:52 #14517  

arkadaşlar anlamadıgım bısey var bende bu sıtedekı tum resımler gozukuyo ama sızde neden gozukmuyoo?

Müslim Karaman   20.01.2011 07:33 #13721  

Merhaba,
Benim ismim Müslim Karaman, sitenize yeni üye oldum. şu ana kadar 7. derse geldim, buraya kadar gördüğüm kadarı ile harika, ancak eğitim sayfasının sağ kısmı yeteri kadar ekranda açılmıyor,dolayısı ile yazılanların tamamını okumak ve anlamak mümkün olmuyor.
Verdiğiniz bu hizmet ve göstereceğiniz yardımlar için şimdiden teşekkür ederim.
Saygılarımla.

black pearll   19.09.2010 18:38 #13282  

Yazılar okunmuyo sayfaya sığmayıp taşmış anlaşılmıyor...

neyzen5075   23.02.2009 18:35 #10558  

selam aleyküm

kasırkaesmer   08.12.2008 22:15 #9742  

ver parayı gör resimleri,

emredalgic   01.03.2008 20:02 #7446  

resimler gözükmüyor

buseokuyucu   16.07.2007 20:56 #4960  

herşey çaok güzel ama görüntüler gözükmüyo buda bazı yerlerini anlamakta sorun yaratıyor. umarım en kısa zamanda düzelir. :|

foollowme   26.05.2007 20:42 #4431  

Para her kapıyı açar:)

okkesdascal   06.04.2007 11:37 #3784  

resimler nirede acuba göremiyoruz.
lütfen yardımcı olur musunuz.

hmv   06.04.2007 10:00 #3762  

resimler yok

diabolical35   05.03.2007 20:48 #3170  

kırmızı yay çıkmıyo bnde yardımcı olun

diabolical35   05.03.2007 20:32 #3168  

resim yok resim

ayufkaci   15.02.2007 07:27 #2609  

resimleri göremiyorum.sorunun düzelmesi için yardımlarınızı bekliyoruz...

i-tac   10.02.2007 11:44 #2455  

resim?

siyabend   05.02.2007 12:18 #2246  

resimleri goremiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim tşk...

M.Scofield_tr   30.01.2007 15:51 #2106  

Pardon ama resimler bilerek mi gösterilmiyor ?

xdidix   26.01.2007 11:53 #2037  

:satisfiedResimlerin bu anlatımda önemi cok ama göremiyoruz Resim ile ilgili sorunu cözersiniz umarım

mimarkadir   25.01.2007 14:14 #2015  

resimleri göremiyoruz

tual   07.12.2006 12:30 #1212  

resimlerin görünmesi algılamamıza daha yardımcı olurdu.. sorunu çözerseniz sevinirim.

gma.avci   02.12.2006 13:05 #1173  

Resimler ekrana çıkmıyooooo

gma.avci   02.12.2006 13:04 #1171  

gerçekten harika bir yardım sistemi ama örnek görüntülerde sorun var birçok arkadaşta bu durumu belirtmiş. Sizden ricam bu konuyla ne olur ilgilenirmisiniz? Hem sanırım o zaman daha kolay kavrayacagız. Ki ben çok yeniyim.:dozingoff

silpiyus   25.11.2006 22:52 #1046  

bu kadar yazıyı okumak çok guç oluyor gorsellıye vursak çok guzel olurdu

Copyright © 2004-2022 SQL: 0.06 saniye - Sorgu: 41 - Ortalama: 0.00147 saniye