10.09.2018 17:56    

admin
Kasırgalardan sellere, depremlerden yanardağlara, doğal afetler kaçınılmaz ve son derece yıkıcıdır. Son on yılda milyarlarca lira hasara neden olmuş ve yaklaşık 3 milyar insanı etkilemiştir. Bununla birlikte mimari tasarım, doğal afetlere daha dirençli bir şekilde tepki vermek için evrim geçirmekte olup, kaçınılması imkansız olaylarda meydana gelebilecek
hasar miktarının önlenebileceğini kanıtlamaktadır. BIM teknisyenleri, doğal afetlerin sebep olabileceği tahribatı azaltmak için gerekli planlamaları yapmaktadır.

Günümüzde Binalar Ne Yapıyor?
Herhangi bir binanın planlama ve yapım aşamasında karşılaştığı bazı problemler vardır. Eğik Pisa Kulesi bir tarafa doğru eğilir çünkü temeli destabilize edilmiş ve yavaş yavaş bir açıyla batmaya başlamıştır. Yapısal bütünlük, bir yapının çevreye ve doğal afetlere nasıl tepki verdiği konusunda hayati bir faktördür. BIM kullanan tasarımcılar, ucuz malzemelerin ve kusurlu tasarım yöntemlerinin, yüklenicinin cüzdanından sonuç olarak daha çok para çıkmasına sebep olacağını bilir.

BIM Teknisyeni Eğitimi ve Doğal Afetler
Yapı Bilgi Modellemesinin (BIM) en kullanışlı avantajlarından biri, kooperatif doğası ve veri noktalarını kolayca paylaşabilme yeteneği nedeniyle, acil durumlarda kullanılması gereken önemli bir araçtır. Geçmiş inşaat ekiplerinin güncel olmayan bilgilerden ve yetersiz işbirliğinden muzdarip olmalarına rağmen, BIM teknisyeni eğitimi almış olan öğrenciler tasarım ekiplerinin bir binanın tüm yaşam döngüsünü daha güçlü bir doğruluk hissi ile planlamasına yardımcı olabilir. BIM, mimarlar, müteahhitler ve mühendisler olmak üzere, kat planlarını ve yapının yapısal durumunu da içerecek şekilde gerçek zamanlı, derinlemesine bilgi, çalışan bir acil durum planını formüle etmek için gerekli olan bağlamı sağlar.


BIM doğal bir felakete karşı hazır olmak için yararlı gerçek zamanlı veri sağlar.

Doğal afetlerde acil müdahale, durumu en iyi şekilde ele almak ve kontrol etmek, hızlı ve etkili bir iyileşmeyi sağlamak için zamanında ve açık bir şekilde iletişime bağlıdır. BIM, tutarlı bir bilgi akışı sağlayan geometrik ve topolojik özellikleri nedeniyle afet yönetimine yardımcı olabilir. Örneğin, taşma durumunda, BIM elektrik kablolama hasarı hakkında güncel raporlar sağlayabilir veya stabilite sağlamak için hangi duvarların değiştirilmesi gerektiğini ve acil durum müdahalesinin doğru ve güvenilir bilgiye sahip olmasını sağlayabilir.

Gelecek için Nasıl İnşa Edilir
Öğrenciler sadece geleceklerini değil, aynı zamanda binaların ve toplulukların geleceklerini de planlamak için BIM eğitimleri almalıdırlar. Entegre tasarım gibi yöntemleri birleştirerek, daha iyi süreklilik ve ekolojik ayak izi ile daha akıllı bir yapı oluşturmak için mühendislik ve mimari özellikler birleştirilebilir.

BIM, sürdürülebilirliği planlarken ve inşa etmede yardımcı olurken, daha iyi kaynak kullanımı ile iklim ve mekân çevresinde planlama yapmak, doğal bir felaketin etkisini ve sıklığını azaltabilen çevre üzerinde daha az baskıya olanak tanır. Doğal ışık artışı, tabakalı havalandırma ve düşük ısı artışı gibi düşük enerjili çarpma özelliklerini tasarlamak için BIM'i kullanarak, öğrenciler gelecek nesiller için projelerinin istikrarını sağlamaya bir adım daha yaklaşabilirler.

admin (10.09.2018 18:18 GMT)

> 1 <
Copyright © 2004-2022 SQL: 2.67 saniye - Sorgu: 41 - Ortalama: 0.06512 saniye