10.12.2016 06:27    

sweetdj
sevgili forum üyeleri.kullandığım kls lispi sürekli bad argument type: streamp nilAutoCAD variable setting rejected: "OSMODE" nil
hatası veriyor ve kordinat tablosu vermiyor.noktaları atıyor.sorunu bir türlü halledemedim.autocadin exesine sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır ve sağ klik autocadi ayrıcalık düzeyinden yönetici olarak çalıştırıda ile de denedim olmadı.autocad 2013 ,2014,2017 versiyonunda denedim olmadı.sorun nerde anlamadım.şimdiden yardımlarınızı bekliyorum.teşekkürler

10.12.2016 07:52    

halilozcakir
birde ucs world yapıp dener misin

11.12.2016 02:55    

sweetdj
yaptım yine olmadı.

12.12.2016 09:10    

sweetdj
Kod:

(defun nokkntr ()
  (if (= nok_kt nil)
    (alert "\nPointstyle ayarınızı kontrol etmeyi unutmayın:"))
  (setq nok_kt t))

(defun c:kls ()
(nokkntr)
(setvar "modemacro" "Arcme Design") 
(setvar "cmdecho" 0)
(setq kls_basno (getint "\nBaşlangıç numarası:"))
  (if (= kls_basno nil)
    (progn
      )
(progn
  (setq kls_yyybsno kls_basno)
(setq kls_os (getvar "osmode"))
  (if (= kls_yyuk nil)
    (setq kls_yyuk 10))
(setq kls_yy (getreal (strcat "\nYazı Yüksekliği :< " (rtos kls_yyuk 2 1) " >:")))
  (if (= kls_yy nil)
    (setq kls_yy kls_yyuk))
  (setq kls_yyuk kls_yy)
    (setq kls_nil nil)
  (setq kls_dosyaac (open "C:\\windows\\kls.txt" "w"))
  (setq kls_noksay 0)
(setq kls_yazi_ara (tblsearch "style" "kls_yazi"))

(if (= kls_yazi_ara nil)
  (progn
(command "style" "kls_yazi" "arial.ttf" "0""""""""")
))
  (setq kls_yazi_ara_yuk (cdr (assoc 40 kls_yazi_ara)))
  (if (/= kls_yazi_ara_yuk 0.0)
;(setq kls_yazi_ara (subst (cons 40 0)(assoc 40 kls_yazi_ara) kls_yazi_ara))
;    (entmod kls_yazi_ara)
(command "style" "kls_yazi" "" "0""""""""")
    )
      (while (= kls_nil nil)
      (setq kls_nok (getpoint "\nNoktayı Gösterin:"))
      (if (/= kls_nok nil)
(progn
  (setq kls_nokx (car kls_nok)
kls_noky (cadr kls_nok))

  (setq kls_yyerx (+ kls_nokx (/ kls_yyuk 2.0))
kls_yyer (list kls_yyerx kls_noky))
          (setvar "osmode" 0)
  (command "point" kls_nok)
  (command "text" "j" "ml" kls_yyer kls_yyuk "0" kls_basno)
  (write-line (rtos kls_nokx) kls_dosyaac)
  (write-line (rtos kls_noky) kls_dosyaac)
  (setq kls_noksay (+ kls_noksay 1))
  (setq kls_basno (+ kls_basno 1))
  (setq kls_nil nil)
  (setvar "osmode" kls_os)
  )
  (progn
    (close kls_dosyaac)
(setq kls_1 nil)
    (while (= kls_1 nil)
    (setq kls_tablonok (getpoint "\nTablo için referans nokta gösterin:"))
   (if (= kls_tablonok nil)
   (progn
     (setq kls_1 nil))
     (progn
       (setq kls_tablonokx (car kls_tablonok)
     kls_tablonoky (cadr kls_tablonok))
(setvar "osmode" 0)
       (command "line" kls_tablonok (strcat "@" (rtos (* 35 kls_yyuk))"<0")
(strcat "@" (rtos (* (* kls_yyuk 2.0) (+ kls_noksay 1))) "<270")
(strcat "@" (rtos (* 35 kls_yyuk))"<180") "c")
       (setq kls_tab1x (+ kls_tablonokx (* kls_yyuk 3.0))
     kls_tab1 (list kls_tab1x kls_tablonoky)
     kls_tab2x (+ kls_tablonokx (* kls_yyuk 19.0))
     kls_tab2 (list kls_tab2x kls_tablonoky)
     )
     (command "line" kls_tab1 (strcat "@" (rtos (* (* kls_yyuk 2.0) (+ kls_noksay 1))) "<270") "")
     (command "line" kls_tab2 (strcat "@" (rtos (* (* kls_yyuk 2.0) (+ kls_noksay 1))) "<270") "")

                     (setq kls_tab3 kls_tablonok)
     (repeat kls_noksay
       (setq kls_tab3x (car kls_tab3)
     kls_tab3y (- (cadr kls_tab3)(* kls_yyuk 2.0))
     kls_tab3 (list kls_tab3x kls_tab3y))
       (command "line" kls_tab3 (strcat "@" (rtos (* 35 kls_yyuk))"<0") ""))
       (setq kls_yaz1 kls_tablonok)
       (setq kls_yaz1x (+ (car kls_yaz1)(* 1.5 kls_yyuk))
     kls_yaz1y (- (cadr kls_yaz1)(* 3 kls_yyuk))
     kls_yaz1 (list kls_yaz1x kls_yaz1y))
(setq kls_yty kls_yyybsno)
       (repeat kls_noksay
(command "text" "j" "mc"  kls_yaz1 kls_yyuk "0" kls_yty)
(setq kls_yaz1y (- (cadr kls_yaz1) (* 2 kls_yyuk))
       kls_yaz1 (list (car kls_yaz1)kls_yaz1y))
(setq kls_yty (+ kls_yty 1)))
(setq kls_x_yaz kls_tablonok)
       (setq kls_x_yazx (+ (car kls_tablonok)(* 11 kls_yyuk))
     kls_x_yazy (- (cadr kls_tablonok)(* 3 kls_yyuk))
     kls_x_yaz (list kls_x_yazx kls_x_yazy))
       (setq kls_y_yazx (+ (car kls_tablonok)(* 27 kls_yyuk))
     kls_y_yazy (- (cadr kls_tablonok)(* 3 kls_yyuk))
     kls_y_yaz (list kls_y_yazx kls_y_yazy))
       (setq kls_xx_yazx (+ (car kls_tablonok)(* 11 kls_yyuk))
     kls_xx_yazy (- (cadr kls_tablonok) kls_yyuk)
     kls_xx_yaz (list kls_xx_yazx kls_xx_yazy))
       (setq kls_yy_yazx (+ (car kls_tablonok)(* 27 kls_yyuk))
     kls_yy_yazy (- (cadr kls_tablonok)kls_yyuk)
     kls_yy_yaz (list kls_yy_yazx kls_yy_yazy))
(command "text" "j" "mc" kls_xx_yaz kls_yyuk "0" "X")
(command "text" "j" "mc" kls_yy_yaz kls_yyuk "0" "Y")        
               (setq kls_oku_dac (open "c:\\windows\\kls.txt" "r"))
       (repeat (* kls_noksay 2)
(setq kls_oku_x (read-line kls_oku_dac))
(command "text" "j" "mc" kls_x_yaz kls_yyuk "0" kls_oku_x)
(setq kls_oku_y (read-line kls_oku_dac))
        (command "text" "j" "mc" kls_y_yaz kls_yyuk "0" kls_oku_y)
(setq kls_x_yazy (- (cadr kls_x_yaz) (* 2 kls_yyuk))
       kls_x_yaz (list kls_x_yazx kls_x_yazy))
(setq kls_y_yazy (- (cadr kls_y_yaz) (* 2 kls_yyuk))
       kls_y_yaz (list kls_y_yazx kls_y_yazy))
       )))
(setq kls_1 t)(setq kls_nil t)
      ))))))
(setvar "osmode" kls_os)
(close kls_oku_dac)
  (princ))   


bu lisp kodları normal mi?

ehya (13.12.2016 07:33 GMT)

13.12.2016 07:40    

ehya
Bu çok eski bir lisp. Haliyle zamanında ona göre yazılmıştı..
Hata vermesinin nedeni, gerekli dosyayı windows klasörüne yazdırmasıdır.. Çözümü ise;
kod içerisinde iki yerde bulunan
Kod:

"c:\\windows\\kls.txt"
satırını
Kod:

"d:\\kls.txt"
olarak değiştirin.

Yada daha gelişmiş hali olan lisp için TIKLAYIN...

> 1 <
Copyright © 2004-2022 SQL: 1.013 saniye - Sorgu: 57 - Ortalama: 0.01777 saniye